این پکیج ها ازدیگرمحصولات شرکت توازن فراب بوده که برای تصفیه فاضلاب انسانی در اجتماعات کوچک به صورت پکیج های پیش ساخته در ظرفیت های مختلف طراحی وساخته می شوند.

images_photo_12 پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب با روش هوادهی و لجن فعال

images_photo_13 پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب با روش هوادهی و لجن فعال

پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده و ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز اجراشده در کارخانه آهن وفولاد ارفع