ردیف کارفرما ظرفیت کاربرد آب ورودی
۱ شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) ۷۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب چاه
۲ شرکت فولاد سیرجان ایرانیان ۹۶۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب چاه با شوری ۱۶۰۰۰ + پساب صنعتی
۳ شرکت سازه سازان ۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز آب آشامیدنی آب دریای خلیج فارس
۴ شرکت فولاد کاوه اروند ۱۰,۸۰۰ متر مکعب در شبانه روز پکیج آتش نشانی
۵ شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۰،۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب چاه (۱۵۰۰۰ > TDS)
۶ شرکت پالایش نفت اصفهان ۱۰،۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز باز یافت آب دور ریز پالایشگاه ۳۰۰۰ > TDS
۷ شرکت بین المللی مهندسی ایران ( ایریتک) ۸،۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب تولیدی آب شیرین کن (۷۰۰ > TDS)
۸ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ۵،۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب دریا (۴۵۰۰۰ > TDS)
۹ شرکت مهندسی فرایند و انرژی فران ۵،۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی و آب آشامیدنی آب دریا (۴۵۰۰۰ > TDS)
۱۰ شرکت انرژی گستران متحد ۵،۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب دریا (۴۵۰۰۰ > TDS)
۱۱ شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان ۴،۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی ۱۵۰۰۰ > TDS
۱۲ شرکت توسعه نیشکر هفت تپه ۴،۲۷۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب رودخانه (۲۰۰۰ > TDS)
۱۳ شرکت آهن و فولاد ارفع ۲،۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز بازیافت آب دور ریز واحد فولاد سازی آب دور ریز (۲۰۰۰ > TDS)
۱۴ شرکت آهن و فولاد ارفع ۱،۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز بازیافت آب دور ریز واحد RO کارخانه ۲۰۰۰ > TDS
۱۵ شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت ۷۲۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب دمین برای بویلر آب چاه (۱۵۰۰ > TDS)
۱۶ وزارت دفاع ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب چاه (۱۵۰۰ > TDS)
۱۷ نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب چاه (۲۰۰۰ > TDS)
۱۸ شرکت مهام شرق ۱۳۲ متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب چاه (۷۰۰ > TDS)
۱۹ شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب چاه (۲۰۰۰ > TDS)
۲۰ شرکت ملی حفاری ایران ۱۲۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب دریا (۴۵۰۰۰ > TDS)
۲۱ شرکت ملی حفاری ایران ۴۰ متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب دریا (۴۵۰۰۰ > TDS)