ردیف کارفرما ظرفیت کاربرد آب ورودی
1 شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) 7200 متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب چاه
2 شرکت فولاد سیرجان ایرانیان 960 متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب چاه با شوری 16000 + پساب صنعتی
3 شرکت سازه سازان 5000 متر مکعب در شبانه روز آب آشامیدنی آب دریای خلیج فارس
4 شرکت فولاد کاوه اروند 10,800 متر مکعب در شبانه روز پکیج آتش نشانی
5 شرکت آهن و فولاد ارفع 10،000 متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب چاه (15000 > TDS)
6 شرکت پالایش نفت اصفهان 10،000 متر مکعب در شبانه روز باز یافت آب دور ریز پالایشگاه 3000 > TDS
7 شرکت بین المللی مهندسی ایران ( ایریتک) 8،400 متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب تولیدی آب شیرین کن (700 > TDS)
8 شرکت فولاد کاوه جنوب کیش 5،000 متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب دریا (45000 > TDS)
9 شرکت مهندسی فرایند و انرژی فران 5،000 متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی و آب آشامیدنی آب دریا (45000 > TDS)
10 شرکت انرژی گستران متحد 5،000 متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب دریا (45000 > TDS)
11 شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان 4،000 متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی 15000 > TDS
12 شرکت توسعه نیشکر هفت تپه 4،270 متر مکعب در شبانه روز تولید آب صنعتی آب رودخانه (2000 > TDS)
13 شرکت آهن و فولاد ارفع 2،000 متر مکعب در شبانه روز بازیافت آب دور ریز واحد فولاد سازی آب دور ریز (2000 > TDS)
14 شرکت آهن و فولاد ارفع 1،500 متر مکعب در شبانه روز بازیافت آب دور ریز واحد RO کارخانه 2000 > TDS
15 شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت 720 متر مکعب در شبانه روز تولید آب دمین برای بویلر آب چاه (1500 > TDS)
16 وزارت دفاع 150 متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب چاه (1500 > TDS)
17 نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران 120 متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب چاه (2000 > TDS)
18 شرکت مهام شرق 132 متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب چاه (700 > TDS)
19 شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) 150 متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب چاه (2000 > TDS)
20 شرکت ملی حفاری ایران 120 متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب دریا (45000 > TDS)
21 شرکت ملی حفاری ایران 40 متر مکعب در شبانه روز تولید آب آشامیدنی آب دریا (45000 > TDS)