images_photos_vendor-triogen تامین کنندگان

شرکت ترایوژن (Triogen , Scotland) نیز متعلق به گروه Degremont Technologies است و سازنده سیستمهای ازن زنی و پرتودهی فرابنفش به صورت خاص برای استخرهای شنا و صنایع کوچک است. تحت نامهای   AquaDaf و UCD در ظرفیتهای مختلف عرضه می نماید.

شرکت بل یکی از سازندگان بین المللی انواع محفظه های تحت فشار Pressure vessel است.

images_photos_vendor-bel تامین کنندگان
images_photos_vendor-sosafe تامین کنندگان

این شرکت تولید کننده انواع دستگاهای تصفیه آب خانگی و انواع فیلتر کارتریج می باشد.