کاربرد:

  • تولید ازن در ظرفیت بسیار بالا
  • تصفیه خانه های آب آشامیدنی
  • تصفیه خانه های فاضلاب
  • صنایع کاغذ سازی

ویژگی های بارز:

  • تولید ازن در حجم بالا در یک ژنراتور
  • خلظت تولید ازن %۶ تا %۱۴
  • ظرفیت تولید از ۲۴ kg تا ۱۰۶ kg در ساعت با گاز ورودی اکسیژن ۱۰wt
images_mahsulat_XF ژنراتورهای تولیدگاز ازن سری XF
آب خنک کن اکسیژن مورد نیاز ظرفیت ازن منبع تغذیه Model
M3/hr Nm3/h Nm3/h
۳۱٫۲ ۱۶۷٫۹ ۲۴ IP 1X250-AO XF 4130
۳۴٫۹ ۲۰۱٫۴ ۲۸٫۸ IP 1X250-AO XF 4199
۳۶ ۲۱۲٫۶ ۳۰٫۴ IP 1X250-AO XF 4264
۴۹٫۸ ۲۵۹٫۵ ۳۷٫۱ IP 2X250-AO XF 4199
۶۲٫۷ ۳۳۹٫۲ ۴۸٫۵ IP 2X250-AO XF 4264
۶۹٫۵ ۴۰۱٫۴ ۵۷٫۴ IP 2X250-AO XF 4392
۹۳٫۷ ۵۰۷ ۷۲٫۵ IP 3X250-AO XF 4392
۱۰۲ ۵۸۱٫۹ ۸۳٫۲ IP 3X250-AO XF 4530
۱۲۵٫۶ ۶۸۱٫۹ ۹۷٫۵ IP 4X250-AO XF 4530