کاربرد:

  • تولید ازن در ظرفیت بسیار بالا
  • تصفیه خانه های آب آشامیدنی
  • تصفیه خانه های فاضلاب
  • صنایع کاغذ سازی

ویژگی های بارز:

  • تولید ازن در حجم بالا در یک ژنراتور
  • خلظت تولید ازن %6 تا %14
  • ظرفیت تولید از 24 kg تا 106 kg در ساعت با گاز ورودی اکسیژن 10wt
images_mahsulat_XF ژنراتورهای تولیدگاز ازن سری XF
آب خنک کن اکسیژن مورد نیاز ظرفیت ازن منبع تغذیه Model
M3/hr Nm3/h Nm3/h
31.2 167.9 24 IP 1X250-AO XF 4130
34.9 201.4 28.8 IP 1X250-AO XF 4199
36 212.6 30.4 IP 1X250-AO XF 4264
49.8 259.5 37.1 IP 2X250-AO XF 4199
62.7 339.2 48.5 IP 2X250-AO XF 4264
69.5 401.4 57.4 IP 2X250-AO XF 4392
93.7 507 72.5 IP 3X250-AO XF 4392
102 581.9 83.2 IP 3X250-AO XF 4530
125.6 681.9 97.5 IP 4X250-AO XF 4530