کاربرد:

 • تصفیه خانه های آب آشامیدنی
 • تصفیه خانه های فاضلاب
 • برج های خنک کننده
 • کاهش COD و BOD فاضلاب

ویژگی های بارز:

 • نسل دوم ژنراتورهای شرکت ازونیا
 • ظرفیت تولید از ۲۴/۱ گرم گاز ازن تا ۷/۲۵ گرم گاز ازن با گاز ورودی اکسیژن
 • ظرفیت تولید از ۷۵/۰ گرم گاز ازن تا ۹۷/۸ گرم گاز ازن با گاز ورودی هوای فشرده
 • دارای عمر کاری بسیار طولانی (مصارف صنعتی)
 • دارای بالاترین غلظت ازن تولیدی
 • ابعاد بسیار کوچک با توجه به ظرفیت تولید
 • دارای هزینه های نگهداری بسیار پایین و مجهز به سیستم PLC

استانداردها:

 • طراحی: SN-EN, IE, ISO
 • کلاس حفاظتی: IP42
images_mahsulat_cfv ژنراتورهای تولید گاز ازن سری CFV

مشخصات وسل های ژنراتورهای CFV

آب خنک کن میزان هوای ورودی میزان اکسیژن ورودی ظرفیت تولید ازن Model
Nm3/h Nm3/h هوا ۳ wt% اکسیژن ۱۰ wt%
M3/hr ۳ wt% ۱۰wt% Kg/h Kg/h
۱٫۹ ۱۹٫۴ ۹٫۲ ۰٫۷۵ ۱٫۳۲ CFV-02
۲٫۸ ۲۹٫۱ ۱۳٫۸ ۱٫۱۲ ۱٫۹۸ CFV-03
۳٫۷ ۳۸٫۷ ۱۸٫۴ ۱٫۵ ۲٫۶۵ CFV-04
۵٫۶ ۲۵۸٫۶ ۲۷٫۸۸ ۲٫۲۷ ۴٫۰۱ CFV-05
۱۱٫۵ ۱۲۰٫۰ ۵۷٫۰۶ ۴٫۶۵ ۸٫۲۱ CFV-10
۱۷٫۴ ۱۸۷٫۵ ۸۶٫۳۶ ۶٫۸ ۱۲٫۴۳ CFV-15
۲۲ ۲۳۱٫۲ ۱۰۹٫۸۷ ۸٫۹۷ ۱۵٫۸۱ CFV-20