کاربرد:

 • تصفیه خانه های آب آشامیدنی
 • تصفیه خانه های فاضلاب
 • برج های خنک کننده
 • کاهش COD و BOD فاضلاب

ویژگی های بارز:

 • نسل دوم ژنراتورهای شرکت ازونیا
 • ظرفیت تولید از 24/1 گرم گاز ازن تا 7/25 گرم گاز ازن با گاز ورودی اکسیژن
 • ظرفیت تولید از 75/0 گرم گاز ازن تا 97/8 گرم گاز ازن با گاز ورودی هوای فشرده
 • دارای عمر کاری بسیار طولانی (مصارف صنعتی)
 • دارای بالاترین غلظت ازن تولیدی
 • ابعاد بسیار کوچک با توجه به ظرفیت تولید
 • دارای هزینه های نگهداری بسیار پایین و مجهز به سیستم PLC

استانداردها:

 • طراحی: SN-EN, IE, ISO
 • کلاس حفاظتی: IP42
images_mahsulat_cfv ژنراتورهای تولید گاز ازن سری CFV

مشخصات وسل های ژنراتورهای CFV

آب خنک کن میزان هوای ورودی میزان اکسیژن ورودی ظرفیت تولید ازن Model
Nm3/h Nm3/h هوا 3 wt% اکسیژن 10 wt%
M3/hr 3 wt% 10wt% Kg/h Kg/h
1.9 19.4 9.2 0.75 1.32 CFV-02
2.8 29.1 13.8 1.12 1.98 CFV-03
3.7 38.7 18.4 1.5 2.65 CFV-04
5.6 258.6 27.88 2.27 4.01 CFV-05
11.5 120.0 57.06 4.65 8.21 CFV-10
17.4 187.5 86.36 6.8 12.43 CFV-15
22 231.2 109.87 8.97 15.81 CFV-20