1- دانش فني و راه حل مناسب.

ارائه راه حلبراي تصفيه آب و فاضلاب با در نظر گرفتن سه اصل زير:

 • استفاده از فن آوري هاي نوين
 • حداكثر سازگاري با محيط زيست
 • استفاده از استانداردهاي معتبر بهداشتي و ايمني

2- طراحی، تأمين، ساخت، نصب و راه اندازی ( EPC ) سيستمهای تصفيه آب و فاضلاب برای کليه صنايع از جمله نفت، گاز، پتروشيمی، نيروگاه ها، داروئی، غذائی، بهداشتی، آرايشی، پرورش ماهی و آبزيان و…

3- سيستم تصفيه و گندزدائی پيشرفته آب استخرهای شنا توسط گاز ازن و پرتو (U.V)

4- ارايه خدمات فنی شامل کليه خدمات مهندسی، تأمين تجهيزات، نصب وراه اندازی و سرويس های پس از فروش برای:

ازن و سيستمهای ازن زنی با کاربردهای زیر:

 • گندزدائی و ضدعفونی
 • آب برج های خنک کننده
 • آب مصرفی واحدهای صنعتی
 • تصفيه خانه های شهریکاهش COD و BOD
 • فاضلاب های شهری و صنعتی

پرتو فرابنفش (U.V) با کاربردهای زیر:

 • گندزدائی و ضدعفونی انواع آبها
 • گندزدائی و تصفيه فاضلاب (U.V های کانالی و روباز)

تکنولوژی غشائی با کاربردهای زیر:

دستگاه هاي آب شيرين كن به روش اسمز معكوس (R.O)

 • N.F سيستم هاي
 • سيستم هاي M.F
 • سيستم هاي U.F

5 – تأمين تجهيزات مربوط به سيستم های تصفيه آب و فاضلاب و سیستم های آب شیرین کن.

 • الکتروپمپ های فشاربالا و سیستم های انرژی ریکاوری (ساخت شرکت FEDCO. آمریکا)

8 خدمات 9 خدمات

 • پرشروسل ازشرکت BEL اسپانیا

images_photo_BEL خدمات

 • ممبراین از شرکت HYDRANAUTICS

images_photo_HYDRANAUTICS خدمات

6- سیستمهای MBR- DAF

7- انواع سیستم های فيلتراسيون (فیلتر های شنی، کارتریج فیلتر ها، فیلترهای خود شستشو،…)

8- انواع پکیجهای تزریق مواد شیمیایی

9- سيستم هاي تصفيه در محل مصرف (خانگي)