۱- دانش فنی و راه حل مناسب.

ارائه راه حلبرای تصفیه آب و فاضلاب با در نظر گرفتن سه اصل زیر:

 • استفاده از فن آوری های نوین
 • حداکثر سازگاری با محیط زیست
 • استفاده از استانداردهای معتبر بهداشتی و ایمنی

۲- طراحی، تأمین، ساخت، نصب و راه اندازی ( EPC ) سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب برای کلیه صنایع از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها، داروئی، غذائی، بهداشتی، آرایشی، پرورش ماهی و آبزیان و…

۳- سیستم تصفیه و گندزدائی پیشرفته آب استخرهای شنا توسط گاز ازن و پرتو (U.V)

۴- ارایه خدمات فنی شامل کلیه خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب وراه اندازی و سرویس های پس از فروش برای:

ازن و سیستمهای ازن زنی با کاربردهای زیر:

 • گندزدائی و ضدعفونی
 • آب برج های خنک کننده
 • آب مصرفی واحدهای صنعتی
 • تصفیه خانه های شهریکاهش COD و BOD
 • فاضلاب های شهری و صنعتی

پرتو فرابنفش (U.V) با کاربردهای زیر:

 • گندزدائی و ضدعفونی انواع آبها
 • گندزدائی و تصفیه فاضلاب (U.V های کانالی و روباز)

تکنولوژی غشائی با کاربردهای زیر:

دستگاه های آب شیرین کن به روش اسمز معکوس (R.O)

 • N.F سیستم های
 • سیستم های M.F
 • سیستم های U.F

۵ – تأمین تجهیزات مربوط به سیستم های تصفیه آب و فاضلاب و سیستم های آب شیرین کن.

 • الکتروپمپ های فشاربالا و سیستم های انرژی ریکاوری (ساخت شرکت FEDCO. آمریکا)

8 خدمات 9 خدمات

 • پرشروسل ازشرکت BEL اسپانیا

images_photo_BEL خدمات

 • ممبراین از شرکت HYDRANAUTICS

images_photo_HYDRANAUTICS خدمات

۶- سیستمهای MBR- DAF

۷- انواع سیستم های فیلتراسیون (فیلتر های شنی، کارتریج فیلتر ها، فیلترهای خود شستشو،…)

۸- انواع پکیجهای تزریق مواد شیمیایی

۹- سیستم های تصفیه در محل مصرف (خانگی)