ردیف کارفرما ظرفیت
۱ شرکت آهن و فولاد ارفع – پکیج تصفیه فاضلاب ۳۰۰ متر مکعب در شبانه روز
۲ تصفیه خانه فاضلاب پویازرکان ۱۵ متر مکعب در شبانه روز