ردیف کارفرما ظرفیت
1 شرکت آهن و فولاد ارفع – پكيج تصفيه فاضلاب 300 متر مكعب در شبانه روز
2 تصفيه خانه فاضلاب پویازرکان 15 متر مکعب در شبانه روز