ردیف کارفرما ظرفیت کاربرد
1 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (کانال باز) (نصب و راه اندازی) 13200 متر مکعب در ساعت ضد عفونی فاضلاب
2 تصفیه خانه فاضلاب باغ بهادران 180 متر مکعب در ساعت ضد عفونی فاضلاب
3 آب و فاضلاب استان تهران 100 متر مکعب در ساعت ضد عفونی آب آشامیدنی
4 شرکت گیلا مهر سپاهان 25 متر مکعب در ساعت ضد عفونی فاضلاب