ردیف کارفرما ظرفیت کاربرد
۱ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (کانال باز) (نصب و راه اندازی) ۱۳۲۰۰ متر مکعب در ساعت ضد عفونی فاضلاب
۲ تصفیه خانه فاضلاب باغ بهادران ۱۸۰ متر مکعب در ساعت ضد عفونی فاضلاب
۳ آب و فاضلاب استان تهران ۱۰۰ متر مکعب در ساعت ضد عفونی آب آشامیدنی
۴ شرکت گیلا مهر سپاهان ۲۵ متر مکعب در ساعت ضد عفونی فاضلاب