کاربرد:

  • آب بسته بندی و صنایع آب معدنی
  • فرایندهای اکسیداسیون

ویژگی های بارز:

  • نصب آسان و ساخته شده به صورت پکیج
  • دارای عمر طولانی کارکرد مخصوص مصارف صنعتی
images_photo_TOG8 ژنراتورهای تولید گاز ازن سری TOG
مصرف برق میزان تولید اکسیژن ورودی آب بسته بندی Rinsing ظرفیت تولید مدل
غلظت ازن جریان غلظت ازن جریان g/hr
W % L/min Mg/l M3/hr Mg/lit M3/hr
980 20-100 5 10 1 8 TOGC8X1S
1100 20-100 5 20 1 13 TOGC13XIS
2300 20-100 55 55 1 12 45 TOGC45XIS