کاربرد:

  • آب بسته بندی و صنایع آب معدنی
  • فرایندهای اکسیداسیون

ویژگی های بارز:

  • نصب آسان و ساخته شده به صورت پکیج
  • دارای عمر طولانی کارکرد مخصوص مصارف صنعتی
images_photo_TOG8 ژنراتورهای تولید گاز ازن سری TOG
مصرف برق میزان تولید اکسیژن ورودی آب بسته بندی Rinsing ظرفیت تولید مدل
غلظت ازن جریان غلظت ازن جریان g/hr
W % L/min Mg/l M3/hr Mg/lit M3/hr
۹۸۰ ۲۰-۱۰۰ ۵ ۱۰ ۱ ۸ TOGC8X1S
۱۱۰۰ ۲۰-۱۰۰ ۵ ۲۰ ۱ ۱۳ TOGC13XIS
۲۳۰۰ ۲۰-۱۰۰ ۵۵ ۵۵ ۱ ۱۲ ۴۵ TOGC45XIS