images_photos_uvuv سیستمهای پرتودهی فرابنفش UV

ضدعفونی با استفاده از سیستم فرابنفش
روشی است که در آن پرتو فرابنفش (UV) در یک طول موج مشخص برای کشتن یا غیر فعال کردن میکروارگانیسم ها استفاده می شود. از این روش برای کاربردهای مختلفی استفاده می شود که یکی از این کاربردها استفاده در ضدعفونی آب و یا فاضلاب می باشد. در این روش آب یا فاضلاب از مجاورت لامپ UV عبور می کند و میکروارگانیسم های موجود در آب یا فاضلاب کشته یا غیر فعال می گردند.

 

images_photos_uv سیستمهای پرتودهی فرابنفش UV

مزایا:
⦁    ضدعفونی کامل آب یا فاضلاب بدون اثر بر مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب
⦁    تاثیر آنی در ضدعفونی (بدون نیاز به زمان تماس طولانی)
⦁    استفاده راحت و آسان آن در ضدعفونی
⦁    عملکرد کاملاً اتوماتیک سیستم و بدون نیاز به بهره برداری پیچیده و کار آزمایشگاهی زیاد

 

 

images_icon_valve سیستمهای پرتودهی فرابنفش UV images_icon_valve سیستمهای پرتودهی فرابنفش UV images_icon_valve سیستمهای پرتودهی فرابنفش UV
     

Low Pressure

Medium Pressure

Open Channel