ردیف کارفرما ظرفیت کاربرد
۱ شرکت IGC ۵۲ کیلو گرم در ساعت ضد عفونی آب خنک کن پالایشگاه (آب دریا)
۲ شرکت فرابرد ۴۰ کیلو گرم در ساعت پیش ازن زنی تصفیه خانه آب سد درودزن
۳ شرکت سازه های آبی ۲۰ کیلو گرم در ساعت پیش ازن زنی تصفیه خانه آب سد دوستی
۴ شرکت آب و فاضلاب همدان ۱۲ کیلو گرم در ساعت پیش ازن زنی تصفیه خانه آب سد آبشینه
۵ مجتمع فرهنگی و ورزشی ارومیه ۱۳۰ گرم در ساعت ازن زنی استخر شنای قهرمانی
۶ شرکت آبهای معدنی دماوند ۱۱۵ گرم در ساعت ازن زنی آب بسته بندی
۷ شرکت آبهای معدنی دماوند ۳۷ گرم در ساعت ازن زنی آب بسته بندی