ردیف کارفرما ظرفیت کاربرد
1 شرکت IGC 52 کیلو گرم در ساعت ضد عفونی آب خنک کن پالایشگاه (آب دریا)
2 شرکت فرابرد 40 کیلو گرم در ساعت پیش ازن زنی تصفیه خانه آب سد درودزن
3 شرکت سازه های آبی 20 کیلو گرم در ساعت پیش ازن زنی تصفیه خانه آب سد دوستی
4 شرکت آب و فاضلاب همدان 12 کیلو گرم در ساعت پیش ازن زنی تصفیه خانه آب سد آبشینه
5 مجتمع فرهنگی و ورزشی ارومیه 130 گرم در ساعت ازن زنی استخر شنای قهرمانی
6 شرکت آبهای معدنی دماوند 115 گرم در ساعت ازن زنی آب بسته بندی
7 شرکت آبهای معدنی دماوند 37 گرم در ساعت ازن زنی آب بسته بندی