محل اجرا:    یزد – اردکان
نوع سیستم:    پکیج فاضلابی
ظرفیت:    300 متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی :    فاضلابی انسانی
کارفرما:    شرکت آهن و فولاد ارفع
تاریخ اجرا:    1392