محل اجرا:    یزد – اردکان
نوع سیستم:    بازیافت آب دورریز واحدفولادسازی
ظرفیت:    2000 مترمکعب درشبانه روز
کل املاح آب ورودی:    2000 میلی گرم در لیتر
میزان بازیافت:    90%
کارفرما:    شرکت آهن و فولاد ارفع – اردکان – یزد
تاریخ اجرا:    1393- در حال اجرا