محل اجرا:    يزد – اردكان
نوع سيستم:    بازیافت آب دورریز واحدفولادسازی
ظرفيت:    2000 مترمکعب درشبانه روز
کل املاح آب ورودی:    2000 میلی گرم در لیتر
ميزان بازيافت:    90%
كارفرما:    شركت آهن و فولاد ارفع – اردکان – یزد
تاريخ اجرا:    1393- در حال اجرا