محل اجرا: یزد – اردکان
نوع سیستم: پکیج فاضلابی
ظرفیت: ۳۰۰ متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی: فاضلابی انسانی
کارفرما: شرکت آهن و فولاد ارفع
تاریخ اجرا: ۱۳۹۲

images_icon_brooshur شركت آهن و فولاد ارفع - پكيج تصفيه فاضلاب

رضایت نامه شرکت آهن و فولاد ارفع