محل اجرا : اردکان
ظرفيت : 1500 متر مكعب در شبانه روز(طراحی و تامین و ساخت)
آب ورودي : آب دورریز معدن (Recycling)
TDS ورودی : 3000 ppm
میزان بازیافت  :  93% (Recovery)
کارفرما : شرکت فولاد ارفع
تاريخ اجرا : سال 91-90