محل اجرا : چابهار -کنارک
ظرفیت : ۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی : آب دریای عمان
TDS  آب ورودی : ۴۷۰۰۰ PPM
میزان بازیافت : ۳۵% (RECOVERY)
کارفرما : نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ اجرا : سال ۸۵

[widgetkit id=8]