نزدیک به بیست سال پیش و در گیرودار فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آقای ابراهیم احتیاطی به بازار بکرِ دادوستد با روسیه و کشورهای تازه استقلال‌یافتۀ آن دیار، ورود یافت و تجارت آهن‌آلات را با کشورهای شمال ایران پی گرفت. اکنون، کوله‌بار تجربه‌ای نیم‌قرنی، پشتوانۀ وی در بنیان‌گذاری «شرکت سالم‌تجارت آسیا» شده و در حال حاضر بنا به نیاز زمانه، دامنۀ همکاری‌های شرکت، کشورهای چین، ترکیه، امارات، اکراین، هند و کره را نیز در بر گرفته است.