محل اجرا:    تهران – آب و فاضلاب
نوع دستگاه:     سيستم  UV –  ضد عفوني كننده
ظرفيت:    100 متر مكعب در ساعت
كارفرما:    شركت آب و فاضلاب استان تهران
تاريخ اجرا:    1382

[widgetkit id=30]