محل اجرا:    اصفهان
نوع دستگاه:    سيستم  UV –  ضد عفوني كننده
آب ورودي:    فاضلاب شهري (انساني)
ظرفيت:    25 متر مكعب در روز
كارفرما:    شركت گيلا مهر سپاهان
تاريخ اجرا:    1389

[widgetkit id=31]