محل اجرا : تصفیه خانه جدید شهرهمدان

ظرفیت : ۱۲۰۰ متر مکعب در ساعت

آب ورودی : آب سد آبشینه

ظرفیت ازن تولیدی : ۱۲ کیلو گرم در ساعت ازن

تاریخ اجرا : سال ۸۵

[widgetkit id=12]