محل اجرا:    بندر عباس
نوع سیستم:    آب شیرین کن
ظرفیت:    5000 متر مکعب در شبانه روز
آب ورودی :    آب دریایی خلیج فارس
TDSآب  ورودی:     ppm   45,000
بازیافت:    35%
کارفرما:    شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
تاریخ اجرا:    1393

[widgetkit id=24]