محل اجرا:    نیروگاه برق اسلام آباد غرب
نوع دستگاه:    آب شیرین کن
آب ورودی:    <1000 ppm
ظرفیت:    5/5 متر مکعب در ساعت
کارفرما:    شرکت مهام شرق
تاریخ اجرا:    92-1391

[widgetkit id=27]