images_feature_oil صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مقاطع فولاد مورد نیاز در این صنعت، به صورت موجود در انبار های شرکت، در معرض بازدید فعالان عرصه نفت ، گاز و پترو شیمی قرار دارد. افزون بر این، مشاوره های تجربه محور و صادقانه اعضای شرکت، راهگشای شما در خرید درست وبه صرفه خواهد بود.