محل اجرا: اصفهان – پالایشگاه نفت اصفهان
ظرفیت:۱۰٫۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز (۴۲۰ متر مکعب در ساعت)
آب ورودی: آب دور ریز پالایشگاه
TDS آب ورودی: ppm 3.000
میزان بازیافت RECOVERY % : 93
کارفرما: شرکت پالایش نفت اصفهان
تاریخ اجرا: سال ۸۶ – ۸۷

[widgetkit id=14]