محل اجرا: اصفهان – پالايشگاه نفت اصفهان
ظرفيت:10.000 متر مكعب در شبانه روز (420 متر مكعب در ساعت)
آب ورودي: آب دور ريز پالايشگاه
TDS آب ورودي: ppm 3.000
ميزان بازيافت RECOVERY % : 93
كارفرما: شركت پالايش نفت اصفهان
تاريخ اجرا: سال 86 – 87

[widgetkit id=14]