محل اجرا : تصفیه خانه فاضلاب  جنوب تهران (مدولهای ۵و۶)
ظرفیت : ۱۳۰۰۰ متر مکعب در ساعت
آب ورودی : آب خروجی از فرآیند تصفیه
تاریخ اجرا : سال ۹۲-۹۱

[widgetkit id=17]