محل اجرا : تصفيه خانه فاضلاب  جنوب تهران (مدولهای 5و6)
ظرفيت : 13000 متر مكعب در ساعت
آب ورودي : آب خروجی از فرآیند تصفیه
تاريخ اجرا : سال 92-91

[widgetkit id=17]